Mittetulundusühing Roela Noortemaja on loodud 28. 07.1999. aastal (registrisse kantud 30.09.1999) eesmärgiga sisustada arendavate ning huvipakkuvate tegevustega noorte kooli- ja töövälist aega, et aidata neid sotsialiseerumisprotsessis ja kasvatada neist aktiivsed ühiskonnapädevad kodanikud.

Ühing pakub avatud noortekeskuse teenust 7-26-aastastele noortele Vinni valla Roela piirkonnas.

Roela Noortemaja on avatud kuuel päeval nädalas, noorte jaoks kokku 30 tundi.

Roela Noortemaja külastab keskmiselt 20-25 noort päevas, õppeperioodil rohkem, suvel vähem. Noortemajas käib ka teiste piirkondade noori, samuti neid, kelle vanavanemad elavad Roelas. Aasta jooksul külastab noortekeskust üle 300 erineva noore.

Vinni Vallavalitsus on andnud ühingule tasuta kasutamiseks maja Roelas Allika põik 1 ja eraldab tegevustoetust majanduskulude katmiseks. Raha vajalike vahendite ostmiseks, koolitusteks-kursusteks ja ürituste korraldamiseks saadakse erinevatelt projektikonkurssidelt.

Aastate jooksul on noortemajja projektirahade toel soetatud palju erinevaid arendavaid vaba aja veetmise vahendeid: lauatennis, koroona, piljard, õhuhoki, lauajalgpall, noolemängud, lauamängud, lumelauad, suusad, lumetõukerattad, tõukekelgud, rulluisud, rulad, tõukerattad, Trikke- ja BMX-rattad, maastikujalgrattad, sportbatuut, erinevad pallid, Wii, Playstationi, Xbox-i konsoolid ja mängud, laua- ja tahvelarvutid.

Noortele korraldatakse disko-, filmi- ja sportlikke õhtuid, mitmesuguseid võistlusi-konkursse, kohtumisi spetsialistide ja muidu huvitavate inimestega, organiseeritakse erinevaid koolitusi-kursuseid, teatrikülastusi ja ekskursioone. Samuti tähistatakse traditsioonilisi tähtpäevi nagu teadmistepäev, lastekaitsepäev, vabariigi aastapäev, jüripäev, Euroopa päev, jõulud, jaanipäev jms.

MTÜ Roela Noortemaja edu põhineb koostööl. Koostööd tehakse kohaliku kooli ja rahvamajaga ning MTÜ-ga Roela Kodukant (ühisprojektid).

MTÜ Roela Noortemaja on Eesti ANK ja MTÜ Partnerid liige, samuti osaletakse MTÜ Eesti Noorsootöötajate Kogu tegemistes.

MTÜ Roela Noortemaja on jätkuvalt tegutsev.