MTÜ Roela Kodukant otsib sotsiaalse ettevõtluse käivitamise raames tegusat ja särasilmset

TEENUSEJUHTI

Sinu töö eesmärgiks on käivitada esialgu kaks kohaliku elu arengut toetavat kogukonnateenust – välitoitlustus ja loodusmatkade korraldamine. Usaldame Sinu hoolde teenuste kontseptsiooni loomise, käivitamise ja arendamise ning uute teenuste loomise tulevikus. Sind ootab suurepärane võimalus rakendada oma ägedaid mõtteid ja ideid uue ettevõtte asutamisel ning oma visiooni elluviimiseks vajaliku meeskonna loomisel. Sinu tööl on päriselt mõju maaelu edendamisele Eestis.
Otsime: 
 • Maaelu edendamise entusiasti, kellel on tööd toetav kutse- või kõrgharidus (soovitavalt turismikorralduse, rekreatsiooni vm erialal)
 • Hea enesejuhtimisoskusega iseseisvat tegutsejat, kes suudab leida lahendused ka kiirelt muutuvates olukordades
 • Suurepärast suhtlejat, kes valdab väga heal tasemel eesti ning suhtlustasandil inglise keelt
 • Head eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas, sh oskust koostada teenust tutvustavaid tekste kodulehele
 • Kasuks tuleb turundusalaste teadmiste olemasolu ja internetiturunduse põhimõtete tundmine
Pakume: 
 • Tähenduslikku rolli ja ainulaadset võimalust panustada maaelu edendamisele kaasa aitava uue ettevõtte loomisse ja käivitamisse
 • Avatust, kaasamõtlemist ja tuge Sinu uuenduslike mõtete elluviimisel, et pakkuda kogukonnale aina paremaid teenuseid
 • Rõõmu ja rahulolu tööst, kui Sinu teenused aitavad kogukonnal paremini toime tulla
 • Kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid ning töösõitude hüvitamist
 • Võimalust olla oma tööaja peremees
 • Koolitus- ja enesetäiendusvõimalusi
 • Töötasu 1600 eurot kuus (bruto)
Kandideerimiseks saada palun oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10.02.2023 e-posti aadressile kodukant@roela.ee

Sinu küsimustele vastab  Tiina Alavere 

Juhatuse liige

Tel 513 0553; e-post tiinaalavere@gmail.com

http://www.roela.ee/


Email again: