Kommenteeri

NELJAS RAAMAT

alapealkirjaga REFORMIDE AJASTUD sarjast MINU KODU LUGU on ootamas trükkimist.

 Reformid, muudatused, ümberkorraldused leiavad aset nii põllumajanduses, ettevõtluses ja omavalitsuses. näeme, kuidas said  taludest kolhoosid – sovhoosid- lagunemine ja jälle talud. Kuidas külanõukogust sai vald.

 I TÖÖ   VINNI VALD 1990- 2005. Töö teostaja Maarja Laneman 2006.a. Töö osales vabariiklikul ajalooalasel uurimistööde võistlusel Presidendi auhinnale ja saavutas raamatupreemia. Selles töös  saab teada , kuidas külanõukogust sai vald.  On ära toodud valla ülesanded, komisjonide töödest, vallaasutustest. Antakse ülevaade mis tehtud mis teoksil. 

  

 II TÖÖ ETTEVÕTLUSEST ROELAS. Töö teostaja Marge Loik 1995.a. Kodu- uurimistöö annab ülevaate meie kodukülas tegutsevatest firmadest, aktsiaseltsidest, osaühingutest. Näeme, kuidas ettevõtlikud inimesed lähevad turumajadusse, millised on nende raskused ja probleemid.    


 III TÖÖ LÄBI RASKUSTE...  Töö teostajad Anni Sihver ja Marja- Liisa Kaljuvee. Töö osales vabariiklikul ajalooalasel uurimistööde võistlusel Presidendi auhinnale ja saavutas raamatupreemia. 1.pt. Põllumajandusreform ja selle tagajärjed Roelas. Loeme Roela sovhoosi ajaloost, põllumajandusreformist, OÜ RPM-ist, Roela Linnukasvatusest, a/s Ehelist, a/s Ehitusest, a/s RVF- ist, a/s Roela Soojusest, MTÜ Roela Rahva Majast.  2.pt. Kuidas elad Roela? Loeme Soone talu taastamisest, kuidas elavad Toomas Moori, Leonhard Jürgensoni, Tarmo Elleri, Jaan Neelokse, Robert Jürgensoni talud. On kirjutatud Jassi metsast, OÜ Metslerist, OÜ Auto Rasiverest, Oru talust. Saame teada Roela apteegi ja perearsti tegevustest. Peatüki lõpetab Valdur Karu lugu.


  

IV TÖÖ MTÜ-d ROELAS 1993- 2005.  Töö teostaja Laura Sikk 2006.a. Töö annab ülevaate meie kodukoha 8- st mittetulundusühingust. Need on Roela Rahva Maja, Roela Noortemaja, maanaisteselts Mai, puudega inimeste ühendus Johanna, Roela Kodukant, Roelasport, Ratsaspordiklubi, korteriühistud.

 

V TÖÖ ROELA TULETÕRJESELTSI AJALOOST   Töö teostajad Malle Pärlin ja Silva Junolainen 1984.a


VI TÖÖ MURRANGU KOLHOOSI AJALOOST Töö teostaja Elna Tammesaar 1986.a.  See on ühe väikese kolhoosi loomine ning liitumine Roela sovhoosiga. 


VII TÖÖ VIKTOR KINGISSEPA NIMELISE KOLHOOSI AJALOOST   Töö teostaja Karin Karu 1987.a.  Ühe kolhoosi lugu 1948.- 1956.aastani, mil kolhoos liitus Roela sovhoosiga.    


See raamat puudutab paljusid ning on huvipakkuv kõigile.
Et raamat ilmuda saaks, pöördume jällegi teie poole ning loodame teie toetusele. Siiani, esimesed kolm raamatut on teie toel saanud ilmuda Oma annetusi saate teha sularahas raamatukogus või ülekandega MTÜ Roela Kodukant selleks avatud kontole numbriga EE572200221030479529 märksõna „Raamat“. Lugupidamisega ja ette tänades  Roela Põhikool- Lasteaed ja MTÜ Roela Kodukant 


Lisa kommentaar

Email again: